Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018–2020

Hanke on EHYT ry:n ja YAD ry:n valtakunnallinen yhteishanke, joka toteutetaan 1.1.2018–31.12.2020.

Hankkeesta hyötyvät kannabista käyttävät nuoret, jotka saavat hankkeessa kehitettävän interventiomallin avulla tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin ja/tai työelämään. Etenkin 2. asteen opinnoista tippuminen lisää riskiä moniin syrjäytymistä synnyttäviin asioihin, joista yhtenä on kannabiksen käytön runsastuminen.


Hankkeen tavoitteena on

 1. Havahduttaa kannabiksen käyttäjät tunnistamaan käytön riskejä.
 2. Tarjota kannabiksen käyttäjille välineitä omaehtoiseen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen.
 3. Kokemustiedon hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa.
 4. Vähentää erityispalveluiden tarvetta.
 5. Lieventää kannabiksen käytöstä aiheutuvaa leimaa.
 6. Vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia.
 7. Juurruttaa toimintamallit nuoria kannabiksen käyttäjiä kohtaavien ammattilaisten keskuuteen.

Näihin tavoitteisiin päästään seuraavilla toimenpiteillä

 1. Selvitetään kannabiksen käyttö ja merkitys nuorten keskuudessa hankkeen alkuvaiheessa.
 2. Kartoitetaan ja tuotetaan saataville parhaat mahdolliset oma-apumallit kansainvälisesti, eri alustoilla.
 3. Luodaan interventiomalli nuorten kannabiksen käytön lopettamisen ja vähentämisen tueksi. Interventiomalli sisältää oma-apumallin sekä materiaalia ja menetelmiä ammattilaisten käyttöön.
 4. Nuoret, joilla on kokemusta kannabiksen käytöstä, ovat mukana interventiomallin luomisessa.
 5. Koulutetaan nuoria kohtaavat ammattilaiset hankkeen mallin mukaisesti.
 6. Hyödynnetään yhteistyötahoja, ollaan aktiivisia verkostoissa ja tarjotaan asiantuntijuutta niihin.
 7. Luodaan kampanja stigman vähentämiseksi.
 8. Arvioidaan interventiomallia suunnitelman mukaisesti.
 9. Hallinnoidaan hanketta riittävillä resursseilla.

Hankkeen tuotoksena syntyy interventiomalli, jonka avulla nuorten kannabiksen käyttäjien käyttö loppuu tai vähenee.

Heidän osallisuutensa vahvistuu ja opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat. Malli luodaan yhdessä nuorten vertaisryhmän kanssa tarkkaan arvioiden sekä keskusteluilla ryhmän kanssa.

Hankkeen työntekijät ovat tavoitettavissa arkisin toimistoaikoina.

Mikäli olet huolissasi omasta tai läheisesi kannabiksen käytöstä, ota yhteyttä oman kuntasi sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ajankohtaista

Meidän asiantuntijanuorten osallisuudesta THL:n uutiskirjeessä

  Meille kohderyhmän osallisuus on tärkeää. Hankkeen kuuden työntekijän lisäksi […]

Kannabishanke mainittu pohjoismaista kannabikseen liittyvää hoitoa käsittelevässä julkaisussa

  Helmikuun lopulla Pohjoismainen hyvinvointikeskuksen (Nordens välfärdscenter / Nordic Welfare […]

Hankkeen syksy ja kevään suunnitelmat

  Kannabishankkeessa on ollut kova tekemisen meininki yllä koko syksyn. […]

Uutisarkisto

Yhteystiedot

Kim Kannussaari

Projektipäällikkö

050 597 7555
kim.kannussaari@ehyt.fi

Varsinais-Suomi, Uusimaa

Karin Rantala

Koulutussuunnittelija

050 522 1905
karin.rantala@ehyt.fi

Varsinais-Suomi, Uusimaa, ruotsinkieliset alueet

Tuija Auvinen

Koulutussuunnittelija

050 331 7240
tuija.auvinen@ehyt.fi

Lappi, Kainuu, Pohjois-pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Pasi Vastamäki

Projektityöntekijä

040 350 2954
pasi.vastamaki@yad.fi

Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo

Riikka Peltola

Projektityöntekijä

040 350 2040
riikka.peltola@yad.fi

Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala

Maria Hatvala

Projektityöntekijä

040 350 2734
maria.hatvala@yad.fi

Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme

 

Hankkeen aluejako

(Vie kursori kartan päälle)

Kim Kannussaari (Varsinais-Suomi, Uusimaa), Karin Rantala (Varsinais-Suomi, Uusimaa, ruotsinkieliset alueet)) Maria Hatvala (Satakunta, Pirkanmaa, Kanta-Häme) Riikka Peltola (Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala)) Pasi Vastamäki (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo) Tuija Auvinen (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Materiaalit

Material på svenska

På den här sidan finns våra svenskspråkiga material. De är […]

Faktapaperi kannabiksesta

  Kannabisaiheinen faktapaperi antaa perustiedot kannabiksesta, sen vaikuttavista aineista ja […]

Nelikenttä kannabiksen käytöstä

Nelikenttä on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida kannabiksen käyttöön liittyviä, […]

Pelikortit

Pelikortteja voi käyttää pelaamisen kautta puheeksi ottamisen ja keskustelun tukena. […]

Kannabispäiväkirja

Kannabispäiväkirja on apuväline kannabiksen käytön seuraamiseen ja sen pohtimiseen. Päiväkirja […]

Materiaalipankki

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille