Material på svenska

På den här sidan finns våra svenskspråkiga material. De är alla printervänliga och en del kan fyllas i och sparas på datorn.

 

FAKTABLAD OM CANNABIS

 

Faktabladet ger grundinformation om cannabis och dess aktiva ämnen och bruksformer. Dessutom belyser faktabladet de vanligaste önskade och oönskade effekterna av cannabisbruk på lång och kort sikt, samt frekvensen av cannabisbruk i Finland.

Länk till faktabladet – svartvit (printervänlig)
Länk till faktabladet – färg (printervänlig)

FYRFÄLTAREN

 

Fyrfältaren är ett verktyg som kan användas för att utvärdera cannabisbruket både på kort och lång sikt: fördelarna och nackdelarna med bruket, samt fördelarna och nackdelarna med att ändra på bruket. På fylfältarens baksida finns tips för att minska på eller sluta med bruket och för att minska på risker kopplade till bruket.

Länk till fyrfältaren – svartvit (printervänlig, kan fyllas i elektroniskt och sparas på datorn)
Länk till fyrfältaren – färg (printervänlig)

CANNABISDAGBOK

 

Cannabisdagboken gör det möjligt att följa med och fundera över det egna cannabisbruket. I veckotabellerna skriver användaren för varje dag in det möjliga bruket, bruksmängden (gram eller gånger), hur mycket pengar gått åt, och hens allmänna känsloläge. Användaren bestämmer själv om hen vill följa med sitt känsloläge före eller efter att hen använt. Dagboken innehåller dessutom frågor att tänka på, samt utrymme för egna anteckningar.

Länk till dagboken – svartvit (printervänlig, kan även fyllas i elektroniskt och sparas på datorn)