Kannabishanke mainittu pohjoismaista kannabikseen liittyvää hoitoa käsittelevässä julkaisussa

 

Helmikuun lopulla Pohjoismainen hyvinvointikeskuksen (Nordens välfärdscenter / Nordic Welfare Centre) sivuilla julkaistu englanninkielinen katsaus valottaa kannabikseen liittyviä trendejä, sekä avaa maittain kannabikseen liittyvää hoitoa ja menetelmiä. Suomessa käytetään pohjoismaista toiseksi eniten kannabista, heti Tanskan jälkeen. Ongelmakäyttö nähdään edelleen yleisesti ”nuorten ongelmana”. Jo alussa olevassa yhteenvedossa todetaan, että suurin osa käyttäjistä ei ajaudu ongelmakäyttäjiksi tai edes riippuvaisiksi ja kannabiksen käyttöön liittyviä riskejä mitataan edelleen pitkälti käyttökertojen perusteella. Julkaisu myös korostaa, että kannabista käyttävien joukko on hyvin sekalaista sakkia, eikä stereotyypeille siksi nähdä perusteita.

Kannabiksen käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, sillä Suomessa 33% uusista hoitoon hakeutuvista pääpäihteenä on kannabis. Norjassa ja Ruotsissa hoidon piirissä olevista luku on noin 10%. Suomessa kannabikseen liittyvän hoidon ja siihen liittyvien resurssien puute suhteessa kannabista käyttävien tarpeisiin on erityisen selvää verrattuna muihin pohjoismaihin. Kannabiksen vuoksi hoitoon hakeutuvien keski-ikä oli Suomessa 20-vuotta. Nuorille suunnatussa viestinnässä nähdään tärkeänä, että pelko ei ole keskiössä ja että tieto ei ole liian suuressa ristiriidassa nuorten omien kokemusten kanssa. Ylidramaattiselle viestinnälle ei ole nuorten kohdalla tilausta. Tämän artikkelin lopussa on linkki julkaisuun, joka on ilmaiseksi luettavissa Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen sivuilla.

Julkaisuun oli vahingossa lipsahtanut myös virheellistä tietoa. Julkaisussa mainittiin, että kannabishanke on EHYT ry:n johtama kolmevuotinen kahteen kaupunkiin perustettu hanke, jonka pääkohderyhmä on 15-21 vuotiaat sekä käyttäjät, joilla ei ole aiempaa hoitokontaktia. Tämä tieto on osittain virheellinen. Kannabishanke on EHYT ry:n ja YAD Youth Against Drugs ry:n valtakunnallinen yhteishanke, jonka päähakijana oli EHYT ry. Hankkeella on yhteensä 6 työntekijää neljässä eri kaupungissa; 3 työntekijää EHYT ry:llä (kaksi Helsingissä ja yksi Oulussa) ja 3 työntekijää YAD Youth Against Drugs ry:llä (kaksi Tampereella ja yksi Jyväskylässä). Jokaisella työntekijällä on hankkeessa oma alueensa, jonka koulutuksesta kukin työntekijä vastaa. Tällä taataan, että valtakunnallisuus täyttyy kokonaisuudessaan ja että eri alueilla on tasavertainen mahdollisuus saada hankkeessa tuotettu interventiomalli omaan käyttöönsä. Aluejako on nähtävillä hankkeen etusivulla.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset ikähaarukan ollessa todellisuudessa 15-35. Hankkeessa pyritään vähentämään erityispalveluiden tarvetta, joten hoitokontaktin ulkopuolella olevat ovat tärkeä osa kohderyhmäämme, kuten julkaisussakin mainitaan. Kannabista käyttävät, erityispalveluiden ulkopuolella olevat ihmiset, ovat kokemuksineen keskiössä myös oma-apusivuston (kannabis.eu) kehittämisen suhteen, jonne julkaistaan työkaluja käytön itsenäiseen vähentämiseen ja lopettamiseen vielä tämän vuoden aikana. Siihen saakka kaikki materiaalit ovat vapaasti ladattavissa kannabishanke.fi-sivun Materiaalit-välilehden alla, sivun yläreunassa.

 

 

PDF-linkki julkaisuun: Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries