CAST-seulontatesti

CAST-seulontatestin pistetuloksen tulkinta

HUOM! CAST on validoitu useissa Euroopan maissa, mutta Suomen kontekstissa testin toimivuutta ei vielä ole tutkittu. Sivun alalaidassa on linkki suomenkieliseen tulostettavaan versioon sekä muihin hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin.

Testin pistetulosten tulkintaan vaikuttaa muun muassa asiakkaan ikä ja kokonaiselämäntilanne. Mitä nuoremmasta asiakkaasta on kyse, sen matalampi kynnys on keskustelun käymiselle, kannabiksen käytön tilannearvion tekemiselle, sekä hoitoonohjaukselle.

Ohjeistus pistetulosten tulkinnasta on suuntaa antava ja sitä jalostetaan testistä kertyvän käyttökokemuksen myötä.

 

02 pistettä: Kannabiksen käyttöhäiriön todennäköisyys on matala

Toimenpide: Tilannearvio asiakkaan kannabiksen käytöstä (huomioiden mm. asiakkaan ikä)

Huomioitavaa:

 • Mitä asiakas itse ajattelee käytöstään
 • Mitkä asiat ovat asiakkaalla hyvin, hänen voimavaransa ja vahvuutensa

Asiakkaan kanssa kannattaa keskustella niistä kohdista, joista hän on saanut pisteitä sekä esimerkiksi siitä, miten hän jatkossa voi toimia välttyäkseen haitoilta.

Vinkkejä muutokseen: ylläpidetään hyvää, ehkäistään haittoja

Työkaluja: toiminnalliset kortit, faktapaperi, nelikenttä

36 pistettä: Kannabiksen käyttöhäiriön todennäköisyys on kohtalainen

Toimenpide: Tarkempi tilannearvio asiakkaan kannabiksen käytöstä

Huomioitavaa:

 • Mistä pisteet muodostuvat? Nousevatko tietyt asiat erityisesti esiin?
 • Mitä asiakas itse ajattelee käytöstään
 • Mitä myönteistä asiakas kokee saavansa käytöstä? Voiko myönteisiä asioita saada muilla keinoilla?
 • Mitä asiakas kokee voivansa muuttaa vähentääkseen käyttöön liittyviä haittoja?
 • Asiakkaan voimavarat ja vahvuudet

Asiakkaan kannattaa tarkkailla kannabiksen käyttöään ja miettiä miten siihen liittyviä riskejä ja haittoja voisi vähentää ja ehkäistä.

”Kuinka pidän huolen, että kannabiksen käytöstä ei tule haittoja?”

”Milloin huolestuisin omasta kannabiksen käytöstäni?”

Vinkkejä muutokseen: käytön seuranta, haittojen vähentäminen (huomioiden käyttömäärät, käyttötavat, aineen laatu), onnistumisten esille tuominen

Työkaluja: nelikenttä, kannabispäiväkirja, muutossuunnitelma-lomake

7 pistettä tai enemmän: Kannabiksen käyttöhäiriön todennäköisyys on korkea

Toimenpide: Tarkempi tilannearvio asiakkaan kannabiksen käytöstä ja tarvittaessa hoitoonohjaus

Huomioitavaa:

 • Asiakkaan kokonaistilanne
 • Mitä asiakas itse ajattelee käytöstään
 • Mitä asiakas kokee voivansa muuttaa vähentääkseen käyttöön liittyviä haittoja? Mitä myönteistä muutoksesta voisi seurata?
 • Mitkä asiat tukevat muutosta, mitkä asiat voivat olla esteenä muutokselle?
 • Asiakkaan voimavarat ja vahvuudet, miten hyviä asioita voi vahvistaa
 • Päihdehoidon tarpeen arviointi

Vinkkejä muutokseen: käytön seuranta, muutoksen suunnittelu, pientenkin muutosten ja onnistumisten arvostaminen, muutos ei ole mutkatonta, haittojen vähentäminen (huomioiden käyttömäärät, käyttötavat, aineen laatu)

Työkaluja: nelikenttä, kannabispäiväkirja, muutossuunnitelma-lomake

.

.

–> Hankkeen tuottamat työkalut löytyvät täältä <–

–> Linkki tulostettavaan CAST-lomakkeeseen <–