Det är mycket på gång i projektet

 

Det viktigaste först: Jag är Karin Rantala och ansvarar för projektets svenskspråkiga verksamhet. Det är jag som ser till att alla projektets material finns tillgängliga på svenska och det är jag som kommer att ansvara för våra svenskspråkiga utbildningar. Om ni har frågor eller kommentarer om materialen eller vill veta mera om våra kommande utbildningar får ni gärna kontakta mig (kontaktuppgifter nedan).

–> Länk till vårt svenskspråkiga material <–

 

MYCKET HAR HÄNT…

Det har hänt mycket sedan projektet inleddes i början av 2018: Vi har bekantat oss med redan existerande interventioner för cannabis och andra rusmedel och låtit oss inspireras av dem. Vi har mött unga och yrkespersoner som på något sätt berörs av cannabisbruk, och tagit del av deras kunskap och erfarenheter för att skapa så användbara och nyttiga material och utbildningar som möjligt. Dessutom kommer vi att fortsätta jobba med dessa målgrupper under hela projektets gång, eftersom deras input och feedback är centrala för allt vi gör.

 

AKTUELLT JUST NU: FUFFS-INTERVENTIONEN OCH KOMMANDE UTBILDNINGAR

Med allt det ovannämnda i bakhuvudet har vi arbetat fram en cannabisintervention, som ska stöda yrkespersoner i att jobba med unga och unga vuxna som använder cannabis. Interventionen består av följande element:

 

Fråga och diskutera

Utvärdera och ge information

Förändringsplan

Förstärk

Självbestämmanderätt och eget ansvar

 

Interventionen innehåller olika redskap, som en bruksdagbok och en fyrfältare, som kan användas för att följa med, fundera över och samtala om, samt lägga upp planer för att förändra cannabisbruket. Inkommande höst kommer vi att börja utbilda professionella, som i sina arbeten möter unga cannabisanvändare, i att ta i bruk interventionen. Många yrkesgrupper kan dra nytta av utbildningen: studerandevården, grundhälsovården, verkstäder och uppsökande ungdomsarbete, barnskyddets öppen- och eftervård, samt personalen vid barn- och ungdomshem. Utbildningen tar ungefär två timmar i anspråk och är gratis för beställaren. Kontakta mig om ni vill beställa en utbildning, så diskuterar vi vidare.

 

Karin Rantala

Utbildningsplanerare

karin.rantala@ehyt.fi

050 522 1905