Kyytiin kesken matkan

Hankkeessa aloitti alkusyksyllä kaksi uutta työntekijää Anna Järvinen ja Arttu Salo, jotka nyt esittelevät lyhyesti itsensä ja kertovat sen jälkeen yhdessä tunnelmiaan hankkeesta.

Arttu

Aloitin projektityöntekijänä kannabishankkeessa Tampereella elokuun lopussa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityöstä ja olen työskennellyt aiemmin sosiaalityöntekijänä päihdekentällä sekä koulukuraattorina. Viimeiset neljä vuotta olen tosin työskennellyt väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistolla. Väitöstutkimustani jatkan edelleen hankkeen ohella ja sen pitäisi valmistua vuoden 2020 aikana.

Anna

Aloitin projektityöntekijänä kannabishankkeessa syyskuun lopussa. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja, kätilö ja sairaanhoitaja. Olen työskennellyt sairaanhoitajana ja kätilönä erikoissairaanhoidossa sekä avopalveluissa. Ennen hanketta viimeisin työni on ollut päihdeperheiden parissa lastensuojelun alaisuudessa, jossa olen työskennellyt päihdeperhekuntoutuksessa, korvaushoidossa, kohtaamistyössä sekä kriisiosastolla.

 

Hyppäsimme hankkeen kyytiin kesken matkaa. Hankkeen juna kiisi jo hyvässä vauhdissa ja moni hankkeen osa-alue oli valmiina. Keskeisenä työtehtävänä näytti olevan hankkeessa kehitetyn kannabisinterventiomallin kouluttaminen nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille –varsinkin, kun työsähköpostissa odotti jo aloittaessa valmiina useampia kyselyitä koulutuksen pitämiseksi. Koska koulutusten kehittämistyö oli pitkälti tehty jo ennen aloitustamme, ei koulutusten pitämisen kynnys noussut korkeaksi. Koulutusten pitäminen onkin ollut antoisaa ja on ollut mielenkiintoista tavata kannabiksen käytön puheeksi oton merkeissä monenlaisia nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Koulutusten lisäksi myös hankkeessa kehitettyjen työkalujen ja muiden materiaalien työstämisessä on riittänyt työtä ja olemme voineet tuoda hankkeeseen oman koulutuksemme ja työkokemuksemme myötä uusia näkökulmia ja ajatuksia. Keskeisenä kokemuksena lieneekin se, että olemme päässeet kyytiin, olemme kestäneet vauhdin ja matkasta on tullut nautittavaa.