Ota selvää kannabiksesta -keskustelutuokiot

 

 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke toteuttaa keväällä kuusi teemallista Ota selvää kannabiksesta -keskustelutuokiota.

Ota selvää kannabiksesta -keskustelutuokiot muuttuvat nauhoitteiksi, johtuen väärinkäytöksistä käyttämällämme alustalla.

Alkuperäiset aiheet säilyvät ja nauhoitamme keskustelut asiantuntijoiden kanssa ja ne ilmestyvät sivustollemme viikottain.

Kevään tuokioiden teemat:

Lastensuojelu ja kannabis
Kannabiksen laillinen asema meillä ja maailmalla
Haittojen vähentäminen ja kannabis
Kannabismyytit ja niiden avaaminen
Kannabis ja vanhemmuus
Kannabis ja laki – rikosoikeudelliset seuraamukset ja rekisterimerkinnät

Teemaa taustoitetaan aluksi joko hanketyöntekijöiden tai ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta ja sen jälkeen aiheesta käydään keskustelua.

 

Aiemmista keskusteluista tehdyt nauhoitteet voit katsoa alta.

Kim Kannussaari haastatteli SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsasta lastensuojelusta ja kannabiksesta. Keskustelun aikana puhutaan mm. lastensuojelusta, kannabiksesta, ilmoitusvelvollisuudesta, tuesta ja luottamuksesta.

 

Kannabishankkeen projektityöntekijä Arttu Salo haastatteli sosiologian tohtorin tutkintoa Tampereen yliopistossa parhaillaan suorittavaa Aleksi Huplia kannabiksen laillisesta asemasta meillä ja maailmalla. Keskustelun aikana puhuttiin mm. lääkekannabiksesta ja kannabiksen laittomuuden vaikutuksista, sekä vaihtoehtoisista tavoista käsitellä kannabista lain ja eettisyyden näkökulmasta.

 

Kolmannessa nauhoitetussa Ota selvää kannabiksesta-tuokiossa keskustellaan kannabismyyteistä, uskomuksista ja väittämistä. Keskustelemassa Tuijan kanssa on kannabishankkeen projektipäällikkö Kim Kannussaari sekä EHYT ry:n koulutussuunnittelija Mika Piipponen.

 

Kevään viimeisessä keskustelutuokiossa hankkeen työntekijä Karin Rantala ja rikosoikeuden professori Heini Kainulainen paneutuvat rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja rekisterimerkintöihin, eli siihen mitä seuraamuksia voi tulla kun jää kiinni kannabikseen liittyvästä rikoksesta.

 

Haittojen vähentämistä koskeva jakso kuvataan syksyllä, jonka jälkeen se lisätään myös sivuille.