Hos oss får man prata om cannabis-nätutbildning

Utbildningen ger stöd och redskap för att ta till tals cannabisbruk och jobba med klienter som använder cannabis. Under utbildningen presenteras en cannabisintervention som tagits fram tillsammans med professionella och ungdomar som använt cannabis. I interventionen ingår arbetsverktyg för att göra det lättare att samtala om, utvärdera, och förändra cannabisbruket.

Under utbildningen får du även information om cannabis och cannabisbruk som fenomen i Finland.

Som utbildare fungerar Karin Rantala (karin.rantala (at) ehyt.fi).

UTBILDNINGENS TIDPUNKT

Torsdagen 5.11.2020 kl. 13‒15

Anmäl dig till utbildningen senast den 3.11.2020 genom att klicka på den här länken

Utbildningen ordnas via Zoom. Deltagarlänken till utbildningen skickas till din e-post dagen innan utbildningen.