”Ei tuntemattomia tyyppejä, ei muita päihteitä tai alkoholia. Vain teetä ja korttipelejä.” 

Riskittömintä kannabiksen käyttö on silloin, kun sitä välttää käyttämässä. Kannabista käyttävä voi kuitenkin monilla eri tavoin vaikuttaa siihen, kuinka haitallista käyttö on itselleen. Tässä blogissa käsittelen haittojen vähentämistä käytännönläheisesti, neljästä eri näkökulmasta. 

Mitä käytät?  

Tiedä mitä käytät. Kannabislajikkeita ja eri lajikkeiden hybridejä on lukuisia. Lajikkeilla on erilaisia vaikutuksia, jotka määräytyvät lajikkeen kannabinoidipitoisuuksien mukaan. Haittojen vähentämisen kannalta THC:n ja CBD:n suhde on tärkeä. Haittoja voi vähentää suosimalla miedompia THC-pitoisuuksia sekä tuotteita, jossa THC:n ja CBD:n suhde on tasapainossa [1]. Kuinka tämä onnistuu käytännössä? Jos et tunne tai tiedä lajiketta, on parempi aloittaa pienellä annoksella 

Käytä kasvin kukintoa. Poista oksat, lehdet ja muut kasvin osat, jos mahdollista. Kannabiksen kukinto sisältää kasvissa eniten THC:tä, joten poltettava määrä on kukan kohdalla huomattavasti pienempi, kuin muiden kasvin osien kohdalla. [2] 

 

Miten käytät?  

Käyttötavan valinnalla voit vähentää kannabiksen haittoja erityisesti vähentämällä savuhaittoja, keuhkojen kuormitusta sekä tilanteita, joissa kannabista on annosteltu enemmän kuin oli tarkoitus 

Kannabiksen vaporisointi  

Suosi vaporisointia [2, 3]. Vaporisointi voi vähentää hengitysteihin kohdistuvia haittoja jopa alle puoleen verrattuna kannabiksen käyttämiseen polttamalla. Etenkin määrällisesti enemmän kannabista käyttävien kohdalla vaporisoinnin hyödyt korostuvat. [3] 

Kannabiksen syöminen tai juominen 

Jos käytät kannabista syömällä tai juomalla, kannattaa aloittaa maltillisesti. Syötynä kannabiksen perusannoksena pidetään 5-10 mg, mutta vaikutusten ollessa hyvin yksilöllisiä, kannattaa aloittaa 5 mg tai pienemmällä annoksella. [2] Syötynä tai juotuna kannabiksen vaikutukset alkavat myöhemmin, jopa vasta neljän tunnin kuluttua, joten kannattaa odottaa ennen kuin annostelee lisää [2, 4].

Kannabiksen polttaminen 

Haittojen vähentämisen näkökulmasta kannabiksen käyttämistä polttamalla tulisi välttää [1, 4]. Jos kuitenkin poltat, niin vältä syvähengitystä sekä hengityksen pidättämistä. Syvähengitys ei lisää päihtymystä, mutta lisää keuhkojen ja hengitysteiden kuormitusta. [1, 4, 2] 

Jos poltat kannabista sätkässä, älä sekoita kannabista tupakkaan [2, 4]. Sätkän tekemisessä kannattaa välttää käyttämästä liian montaa paperia sekä tupakan filttereitä. Paperi lisää savuhaittoja ja tavallisten filttereiden käyttö voi lisätä poltettavaa määrää, jolloin savuhaitat lisääntyvät. [2]. 

Jos taas käytät bongia tai piippua, puhdista välineet kunnolla. Vältä muovisten pullojen tai piippujen käyttämistä, sillä ne voivat lisätä myrkyllisten kaasujen määrää. [2] Vältä viritelmien ja älyämpärin käyttöäJos et pysty käyttämään kannabista vaporisoimalla tai syömällä, käytä vesipiippua. Vesi voi suodattaa savusta joitakin myrkyllisiä osia sekä viilentää hengitettävää savua. Jään lisääminen bongiin voi tehostaa viilentävää vaikutusta [4].  

Muut aineet 

Vaikka porttiteoria ei toteudukaan suurimman osan kohdalla, on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että kannabiksen käyttö lisää todennäköisyyttä kehittää riippuvuus myös tupakkaan, alkoholiin ja muihin huumeisiin. [5] Useiden päihteiden samanaikainen käyttö voi myös lisätä käytöstä aiheutuvia riskejä, varsinkin, jos päihteiden riskit ovat samankaltaisia. Esimerkiksi kannabiksen, alkoholin ja tupakan samanaikainen käyttö voivat lisätä pahoinvointia huomattavasti, sillä ne voivat aiheuttaa pahoinvointia myös yksittäin käytettyinä. Alkoholia ja kannabista samaan aikaan käyttävillä käyttökertojen määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna henkilöihin, jotka käyttävät ainoastaan jompaakumpaa päihdettä. Lisäksi käyttöannokset myös alkoholin suhteen ovat suurempia. Alkoholin ja kannabiksen yhtäaikainen käyttö lähes tuplaa päihtyneenä ajamisen todennäköisyyden, sosiaaliset seuraamukset ja haitat käyttäjälle. [6] 

Kofeiinin ja kannabiksen yhteisvaikutuksia on tutkittu eläimillä. Pienet määrät kofeiinia voivat tehostaa kannabiksen vaikutuksia, jolloin kannabiksen käyttömääriä voidaan vähentää vaikuttamatta koettuun päihtymystilaan. Suuri määrä kofeiinia taas voi vaikuttaa päinvastoin. Kofeiinin yhdistäminen kannabikseen voi kuitenkin vaikuttaa muistiin haitallisemmin, kuin pelkiltään käytetty kannabis. Yksilöt reagoivat aineisiin eri tavalla ja siksi yhteiskäytön suhteen tulee aina olla erityisen varovainen. [7 

 

Missä ja miksi käytät?  

Kannabiksen käytön hallittavuus on hyvin vahvasti kytköksissä mielentilaan, jossa henkilö käyttää kannabista sekä ympäristöön, jossa käyttö tapahtuu. Käyttäjän mielentilalla viitataan käytön syihin, odotuksiin vaikutuksista, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten selviytymismekanismeihin ja niiden puutteisiin. Ympäristö viittaa mm. fyysiseen ympäristöön, tapahtuuko käyttö seurassa vai yksin, päihteen lailliseen statukseen ja ympäröiviin asenteisiin. Asenneilmapiiriin liittyvää stigmaa käsitellään kattavammin aiemmassa blogissa. Kolmas käytön kannalta tärkeä asia on itse aine, jonka ominaisuuksiin kuuluvat aineen kemiallinen koostumus, muiden aineiden oheiskäyttö (esim. tupakka), käytön tiheys, käyttömäärät ja käyttötapa. Nämä kolme tekijää vaihtelevat yksilöiden kohdalla hyvin laajasti ja siksi myös käytön vaikutukset käyttäjään elämään esimerkiksi riippuvuuden kautta ovat yksilöllisiä. [8] 

”Ei tuntemattomia tyyppejä, ei muita päihteitä tai alkoholia. Vain teetä ja korttipelejä.” 

Näin kertoo yksi nuori kannabiskokemuksistaan Kokemuksia kannabiksesta / Kertomuksia elämästä -kirjassa. On tärkeää kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa omilla valinnoilla. Turvallisella ympäristöllä, luotettavilla ja tutuilla ihmisillä ympärillämuiden päihteiden välttämisellä, käyttöannosten ja -tavan suunnittelulla ja suunnitelmassa pysymisellä riskejä voidaan pienentää.  

 

Kannabiksen käyttämiselle on luultavasti olemassa yhtä monta syytä, kuin on sitä käyttäviä ihmisiä. Joku saattaa hakea käytöltään muutosta tajunnan tilaan, kun taas toinen voi käyttää sitä lievittääkseen esimerkiksi unettomuutta. Suomalaisista kannabista käyttävistä noin joka viides vastaaja on ilmoittanut, että itselääkinnällisellä käytöllä on jotain merkitystä kannabiksen käytön kannalta (Huumekysely 2014, THL). Myös sosiaalisilla ympyröillä on merkitystä käytön kannalta ja osalla ne ihmiset, keiden kanssa kannabiksen käyttö tapahtuu, saattavat olla hyvin usein samoja henkilöitä. Käyttökertojen määrään voi yrittää vaikuttaa hakeutumalla (ainakin välillä) seuraan, jossa kannabista ei käytetä. [9] 

Osa käyttää kannabista säädelläkseen tunteitaan [9]. Onkin hyvä tiedostaa oma mielentila ennen käyttöä ja pohtia sopiiko kannabiksen käyttö tähän hetkeen. Kannabis voi aiheuttaa vainoharhaisuutta ja jopa hallusinaatioita. Nämä vaikutukset voivat olla pelottavia ja jos niitä tulee, tulee yrittää pysyä rauhallisena, muistaa juoda vettä, syödä jotain ja yrittää löytää jokin paikka, jossa olo tuntuu turvalliselta. [4] Fiiliksen nostamiseksi ja erilaisen olotilan saavuttamiseksi kannabiksen lisäksi löytyy muitakin, päihteettömiä vaihtoehtoja, jotka voivat myös tukea annosmäärää vähennettäessä. 

 

Mitä jos vaikka jo tänään kysyisit itseltäsi:

Mistä minulle tulee hyvä olo? Mikä on minun hyvän fiilikseni lähde?”  

Hankkeessa tuotetun kannabiksen haittojen vähentämiseen liittyvän huoneentaulun, jonka voi myös tulostaa, löydät täältä.

 

Anna Järvinen

Kannabishankkeen projektityöntekijä

 

Lähteet
[1] Fischer, B., Russell, C., Sabioni, P., van den Brink, W., Le Foll, B., Hall, W., Rehm, J. & Room, R. 2017.  Lower-Risk Cannabis Use Guidelines: A Comprehensive Update of Evidence and Recommendations. American Journal of Public Health. 2017 August; 107(8): e1–e12. https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2017.303818 
[2] Zorn, R. 2013. Reducing cannabis health harms. NZ Drug Foundation. Matters of Substance. November 2013, Volume 24, Issue No.4. https://www.drugfoundation.org.nz/matters-of-substance/november-2013/reducing-cannabis-health-harms/ 
[3] Hall, W. & Fischer, B. 2010. Harm reductionevidenceimpacts and challengesChapter 8: Harm reduction policies for cannabis. EMCDDA, LisbonApril 2010. https://pdfs.semanticscholar.org/4b04/b0d528c96d5f899b924b942943e862d5c23e.pdf 
[4] McMaster UniversityHarm Reduction Strategies for Cannabis UseMcMaster Universityhttps://www.msumcmaster.ca/services-directory/6-student-health-education-centre-shec/research-and-advocacy/can-i-cannabis/harm-reduction-strategies-for-cannabis-use 
[5] The Health Effects of Cannabis and CannabinoidsThe Current State of Evidence and Recommendations for Research. 2017. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health PracticeCommittee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425760/ 
[6] Subbaraman, MS. & Kerr, WC. 2015. Simultaneous vs. concurrent use of alcohol and cannabis in the National Alcohol SurveyAlcohol Clin Exp Res. 2015 May; 39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25872596/
[7] Raypole, C. 2019. What Happens When You Mix Caffeine and Marijuana? Healthlinehttps://www.healthline.com/health/caffeine-and-marijuana  
[8] Denning, P. & Little, J. 2012. Practicing Harm Reduction Psychotherapy, Second Edition: An Alternative Approach to Addictions. s. 50–54.   
[9] Kowalsky, S. 2019. Introduction to harm reduction and assessment. Webinar. 2.11.2019.