Materiaalit Pohjois-Saameksi

Tältä sivulta löydät hankkeessa Pohjois-Saameksi tuotetut materiaalit.

 

FAKTAPAPERI KANNABIKSESTA

Kannabisaiheinen faktapaperi antaa perustiedot kannabiksesta, sen vaikuttavista aineista ja kasvin käyttömuodoista. Takasivulla kuvataan lisäksi toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuksia, lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä avataan käytön tiheyttä valtakunnallisella tasolla.

Tulostettava faktapaperi

 

NELIKENTTÄ KANNABIKSEN KÄYTÖSTÄ

Nelikenttä on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida kannabiksen käyttöön liittyviä, sekä käytön vähentämisestä tai lopettamisesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja samanaikaisesti, pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Nelikentän toisella puolella on seitsemän vinkkiä kannabiksen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen, neljä tukikysymystä sekä viisi neuvoa riskien vähentämiseen.

Tulostettava kannabis-nelikenttä

 

KANNABISPÄIVÄKIRJA

Kannabispäiväkirja on apuväline kannabiksen käytön seuraamiseen ja sen pohtimiseen.

Saamenkielinen tulostettava päiväkirja

 

TOIMINNALLISET KORTIT

Toiminnallisia kortteja voi käyttää puheeksi ottamisen ja keskustelun tukena. Kortit on teemoitettu symbolein:

Sydänkortit liittyvät päihteettömyyteen ja yleiseen hyvinvointiin.
Kysymysmerkeissä on pelaajille osoitettuja kannabikseen ja sen käyttämiseen liittyviä kysymyksiä.
Puhekuplissa on totta vai tarua -väittämiä kannabiksesta.
Huutomerkit sisältävät kiinnostavia faktoja kannabiksesta.

Tulostettavat toiminnalliset kortit

Vinkkejä päihdekasvatustuokion pitämiseen