Vähentämiselläkin on väliä?!

Kun puhutaan kannabiksesta, on puhe monesti värittynyt sen mukaan minkä väristen lasien läpi aihetta katsotaan. Joku katsoo ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta, toinen puritaanisesti korjaavan työn puolesta, kolmas käyttäjän roolista ja joku seuraa keskustelua sen suurempaa mielipidettä omaamatta. Blogissa avataan, mitä tutkimus kertoo käytön vähentämisestä ja sitä, miksi kannabiksen käytön vähentämisellä on väliä. Tämänkin blogin joku tuomitsee, joku komppaa ja joku lukee ehkä ammattinsa puolesta aiheesta kiinnostuneena. Itse tahtoisin avata järkevää keskustelua aiheesta.

Kannabiksen käyttö ja vaikutukset

Vaikka valtaosa Suomen väestöstä ei ole käyttänyt kannabista, on käyttö yleistynyt ja arkipäiväistynyt erityisesti nuorten aikuisten parissa. Pääsääntöisesti käyttö on kokeilua tai harvakseltaan tapahtuvaa käyttöä, mutta myös aktiivisempi käyttö on yleistynyt. Alaikäisten kohdalla kannabiksen käyttö ei ole yleistynyt vastaavalla tavalla.

Kannabiksen käytön toivottuja vaikutuksia ovat pääsääntöisesti rauhallinen tunne ja euforia, sosiaalisuuden lisääntyminen, tajunnan laajentuminen, empatian ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisääntyminen sekä assosiaatioiden ja aistikokemusten lisääntyminen. Toivottujen vaikutusten lisäksi kannabiksella on myös ei toivottuja vaikutuksia. On selvää, että kaikki kannabiksen käyttäjät eivät koe kannabiksen käytöllä olevan haittavaikutuksia. On myös hyvä muistaa, että vaikka puhutaan toivotuista vaikutuksista ja ei toivotuista vaikutuksista, voi joku ei toivotuista vaikutuksista olla jollekin toivottu vaikutus ja toisin päin. Käyttäjät ovat kuitenkin aina ensisijaisesti yksilöitä, joiden kannabiksen käytön motiivit ja kokemusmaailma ovat erilaiset.

 

Mitä kannabiksen käytön vähentämisellä sitten voidaan saavuttaa tai mitä hyötyä määrällisestä vähentämisestä on?

Olen listannut alle muutamia yleisimpiä haittavaikutuksia ja tuonut esiin, kuinka kannabiksen käytön vähentäminen vaikuttaa näihin haittoihin.

Jos käyttää säännöllisesti, kannabiksen käyttäjä voi pienentää toleranssia kannabikseen ja sen kulutusta viivyttämällä päivän ensimmäistä käyttökertaa ja lisätä aikaa käyttökertojen välillä.

Jos käyttö on säännöllistä, tietääkö kannabista käyttävä, kuinka paljon käyttää kannabista? On tutkittu, että suurin osa kannabiksen käyttäjistä voi vähentää jopa 25 % viikoittaisesta käyttömäärästä ilman huomattavia vieroitusoireita. Hyvä väline käytön mittaamiseen onkin siis vaaka, jonka käyttöä kannattaisi harkita.

Jos on halu lopettaa kannabiksen käyttäminen kokonaan portaittain vähentämällä, kannattaa lopettamista kokeilla viimeistään siinä vaiheessa, kun päivittäinen annos on noin 0,5 grammaa.

Ihmiset reagoivat kannabikseen eri tavoin, mutta yksi asia on varmaa: Aivot kehittyvät ainakin 25 ikävuoteen saakka. Kuten hyvä uni ja hyvä ravinto, myös alkoholin ja kannabiksen käytön viivyttäminen auttaa turvaamaan sen, että aivoilla on parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa.

Kofeiininpitoiset juomat esimerkiksi kahvi ja tee voivat vähentää kannabiksen vaikutusta ja näin ollen lisätä kannabiksen määrällistä tarvetta.

 

Mitä myöhemmin kannabiksen käyttö aloitetaan sen parempi.

Varhaisen kannabiksen käyttöön ja siitä seuraaviin mielenterveyden häiriöihin liittyy useita riskitekijöitä, kuten perintötekijät, ympäristö, käytön aloittamisen ajankohta ja kuinka kauan kannabista on käytetty. On kuitenkin toteennäytetty, että ennen 25-ikävuotta käytetty kannabis lisää mielenterveyshäiriöiden riskiä. Mitä myöhemmin kannabiksen käyttö aloitetaan sen parempi. Tutkimuksien mukaan ennen 16-ikävuotta aloitettu kannabiksen käyttö lisää riskiä haittoihin myös aikuisiällä, varsinkin, jos käyttö on jatkuvaa. On todennäköistä, että jatkuva käyttö vaikuttaa aivojen kehitykseen ja siksi kannabiksen käytön lykkääminen ainakin aikuisikään on suositeltavaa myös tulevaisuuden riskien kannalta.

Kannabiksen käytön vähentämisellä näyttäisi olevan runsaasti positiivisia kannabiksen käyttäjään liittyviä vaikutuksia, mutta edelleenkään kannabiksen käytön vähentäminen ja mahdollinen asteittainen lopettaminen ei nouse palveluiden tarjoajien repertuaarissa vaihtoehdoksi. Olisiko aika ottaa kokeiluun myös kontrolloidun vähentämisen vaihtoehto?

Vähentämisen tueksi on tarjolla myös työkaluja, kuten kannabis.eu:n testejä ja työkaluja osio sekä kannabispäiväkirja. Kannabispäiväkirja sopii henkilökohtaiseen käytön seurantaan sekä ammattilaisten työn tueksi erilaisissa palveluissa. Kannabispäiväkirjaa voi täyttää joko yksin tai yhdessä ammattilaisen kanssa.

Tutustuthan myös muihin haittojen vähentämistä käsitteleviin blogeihin:

”Ei tuntemattomia tyyppejä, ei muita päihteitä tai alkoholia. Vain teetä ja korttipelejä.” 

Kannabis ja stigma

 

Lisää tietoa löytyy myös @kannabispaku Instagram julkaisuista sekä Haittojen vähentämisen huoneentaulusta.

Hankkeessa tuotetun kannabiksen haittojen vähentämiseen liittyvän huoneentaulun, jonka voi myös tulostaa, löydät täältä.

 

Sami Sorjonen

Kannabishankkeen projektityöntekijä

 

Lähteet

[1] KASVI-kannabisinterventio-opas. 2020. https://kannabishanke.fi/2020/01/10/kasvi-kannabisinterventio-opas/

[2] Harm Reduction Strategies for Cannabis Use. McMaster University. https://www.msumcmaster.ca/services-directory/6-student-health-education-centre-shec/research-and-advocacy/can-i-cannabis/harm-reduction-strategies-for-cannabis-use

[3] Reducing cannabis harms: A guide for Ontario campuses. 2018. Centre for Innovation in Campus Mental Health (CICMH). Ontario Canada. https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2018/10/Cannabis-guide-27-oct-2018.pdf