Cannabisintervention för unga cannabisanvändare

 

Projektet var ett treårigt (1.1.2018–31.12.2020) samprojekt mellan EHYT r.f. och YAD r.f., och finansieras av
Europeiska socialfonden.

Projektet kommer framför allt att gagna unga som använder cannabis. Med hjälp av interventionsmodellen
som skapas i projektet får de stöd i att minska på eller upphöra med sitt cannabisbruk, och därmed bland
annat bättre möjligheter att fästa sig vid studier och/eller arbete.

 

MATERIAL PÅ SVENSKA

Länk till projektets svenskspråkiga material